Selecteer een pagina

De SRPN wordt regelmatig gevraagd om input te leveren of mee te denken over kwaliteit in de reumazorg. Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van leven voor mensen met een reumatische aandoening te verbeteren en we werken daarom graag mee aan richtlijnen of andere (verbeter)trajecten.

Richtlijn handartrose
De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) heeft de SRPN gevraagd om deel te nemen aan de richtlijn handartrose.

Zinnige Zorg voor reumatoïde artritis
Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met reumatoïde artritis (RA). De komende jaren gaat de SRPN samen met anderen uit het reumazorgveld kijken naar de verbetermogelijkheden hiervoor.

Share This