Selecteer een pagina

Dinsdag 19 maart vond de eerste besturendag van de SRPN plaats in Utrecht. Ruim 30 bestuursleden van 12 verschillende landelijke reuma patiëntenvereniging (LPV’s) waren aanwezig. Het doel van deze dag was kennismaken en ervaringen uitwisselen.

Krachten bundelen
Voorzitter Etty Kruiswijk vertelt over de SRPN (Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland) die sinds 2017 is opgericht en zo’n 95% van de (georganiseerde) mensen met reuma in Nederland vertegenwoordigt. Het doel van de SRPN is om elkaars krachten te bundelen en te versterken. Door kennisuitwisseling, samenwerken en belangen behartigen in Nederland en op Europees niveau.

EULAR
Hans Bijlsma, president van de EULAR, heeft in een uitgebreide presentatie de aanwezigen bijgepraat over de organisatie EULAR en de activiteiten die daar ondernomen worden.

Ervaringen delen
In korte speeddatesessies maakten de verschillende bestuursleden kennis met elkaar en wisselden informatie uit over hun patiëntenvereniging. In de uitgebreidere werksessies die daarna volgden, kwamen voorzitters, secretarissen, penningmeesters en algemeen bestuursleden per tafel bij elkaar om ervaringen te delen. Dat leidde tot boeiende gesprekken, herkenning, tips en adviezen aan elkaar. Kortom: een geslaagde eerste besturendag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Share This