Selecteer een pagina

Op 4 december vond de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats van de SRPN. Bijna alle leden van de Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN) waren daarbij aanwezig.

Europese samenwerking
Tijdens de eerste ALV is onder andere gesproken over de invulling van Europese samenwerking, één van de prioriteiten van de SRPN. De SRPN wil op Europees niveau gaan samenwerken en gemeenschappelijke belangen behartigen. Bijvoorbeeld door het lidmaatschap van EULAR PARE aan te vragen.

Brainstorm
Daarnaast is een brainstormsessie gehouden over welke activiteiten de leden van de SRPN gezamenlijk kunnen gaan realiseren in de toekomst. Tijdens de komende bestuursvergadering in februari wordt besproken welke onderwerpen de SRPN daadwerkelijk gaat oppakken.

Over de SRPN
De SRPN is in het najaar 2017 opgericht. Het is een samenwerkingsverband van bijna alle landelijke reuma patiëntenorganisaties. De SRPN zet zich in voor alle mensen met reumatische aandoeningen in Nederland. Naast effectief kennisdelen en belangenbehartiging – op landelijk én op Europees niveau – gaat de SRPN aan de slag met gezamenlijke thema’s rondom reuma.

Leden SRPN bij eerste ALV dec 2017

Leden SRPN bij eerste Algemene Leden Vergadering.

 

Taart aansnijden eerste ALV

Voorzitter Etty Kruiswijk snijdt taart aan.

Share This